PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

De oorsprong der elementen

De elementen uit het periodiek systeem bestonden lang voordat ons zonnestelsel, de Aarde en mensen zijn ontstaan. Zij zijn het product van sterren die tijdens hun bestaan lichtere elementen, zoals waterstof en helium, in de kern samensmelten tot zwaardere. Wanneer de ster, met een grote explosie, een supernova, aan zijn einde komt, worden de zwaardere elementen terug gegeven aan de kosmos, van waaruit nieuwe sterren en planeten, zoals de Aarde ontstaan.

Dmitri Ivanovitsj Mendelejev

Dmitri Mendelejev was een Russische scheikundige die de grondlegger is van het huidige periodiek systeem. Mendelejev stelde vast dat de elementen volgens een vast patroon zijn te rangschikken. Dit uitgangspunt maakte het voor hem mogelijk om de eigenschappen van elementen te voorspellen nog voor ze ontdekt waren. Dmitri Mendelejev wordt daarom gezien als ‘de vader van het periodiek systeem’.

Het periodiek systeem der elementen

De mens, de wereld en het universum bestaan uit slechts 92 fundamentele bouwstenen, die chemische elementen worden genoemd. Wetenschappers hebben ontdekt dat de elementen geordend kunnen worden. De naam die de wetenschap voor deze systematiek bedacht heeft is het periodiek systeem der elementen en is één van de belangrijkste iconen van de wetenschap.

Stardust Elements

Stardust Elements presenteert het periodiek systeem der elementen als een verzameling van kleine zuivere monsters van het meerendeel van de chemische elementen. Deze unieke presentatiewijze is bedoeld voor scholen, universiteiten, wetenschappers, musea, chemische bedrijven, verzamelaars en iedereen met een interesse in scheikunde en natuurwetenschap.

Onderwijs

Het Stardust periodiek systeem is primair bedoeld voor het onderwijs. Het bestuderen van de fundamentele bouwstenen van het universum spreekt tot de verbeelding en draagt bij aan een beter begrip van de theorie. Elke student scheikunde zou tenminste één keer alle elementen van dichtbij moeten hebben gezien. Het periodiek systeem van Stardust is een inspirerend vertrekpunt, waarmee de interesse van scholieren en studenten in de chemie kan worden bevorderd.

Chemische elementen samples

Het periodiek systeem bestaat uit 118 elementen. 92 daarvan komen in de natuur voor. Maximaal 80 kunnen op een veilige en verantwoorde wijze worden gepresenteerd in fysieke vorm. De elementen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van veiligheid en visuele aantrekkelijkheid. De elementen zijn opgeslagen in borosilicate flesjes en voorzien van een veiligheidslabels.

Veiligheid voorop!

Veiligheid staat voorop! Het Stardust periodiek wordt met en zonder ‘gevaarlijke stoffen’ verkocht. De hoeveelheden van de elementen zijn gering en de flesjes, waarin zij zijn opgeborgen zijn verzegeld en voorzien van een waarschuwingslabel. De ‘gevaarlijke stoffen’ worden alleen verkocht aan mensen met voldoende kennis van de chemische eigenschappen. Het periodiek systeem is voorzien van een veiligheidsinstructie.

Verzending

Het Stardust periodiek systeem wordt verzonden zonder ‘gevaarlijke stoffen’. Deze worden apart verpakt en verzonden. Voor de verzending van ‘gevaarlijke stoffen’ geldt wetgeving, waaraan wij ons moeten houden. De verzendkosten hangen af van de bestemming en de ‘gevaarlijke stoffen’. De levertijd van het Stardust periodiek systeem bedraagt ongeveer 6 weken. Binnen Nederland kunnen wij  het pakket ook zelf bezorgen.

Prijs

De prijs van het Stardust periodiek systeem der elementen bedraagt € 2.450 exclusief de 20 ‘gevaarlijke’ elementen en € 2.750 inclusief de ‘gevaarlijke’ elementen. Prijzen zijn exclusief BTW en verzending. De prijs kan variëren indien er fluctuaties in de inkoopprijzen van (edel)metalen optreden of u speciale wensen heeft. Heeft u vragen of interesse, aarzel dan niet om via onderstaand contactformulier een e-mail te sturen.

Contactformulier

5 + 10 =

PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN

Периодическая система химических элементов

Tableau périodique des éléments

Tabla periódica de los elementos

Tavola periodica degli elementi

Periodensystem der Elemente

Periodic table of the elements

Układ okresowy pierwiastków

Jaksollinen järjestelmä

Periodiska systemet

Periodiske system

Periodesystemet

Tabela periódica

הטבלה המחזורית

Periyodik tablo

جدول دوري

Stardust Elements | Nederland | www.stardustelements.com | info@stardustelements.com

KvK 08074273 | BTW NL129440000B02 | IBAN NL96ABNA0412063077